Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Edycja 2020/2021 r.

Wręczenie statuetek w Konkursie pn. "Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław"

Celem Konkursu pn. „Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław”  jest wyróżnienie ludzi aktywnych i zaangażowanych w rozwój i promocję Gminy Pakosław, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.
Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów w trzech kategoriach:
- ORGANIZACJA  SPOŁECZNA (klub, zespół, stowarzyszenie, chór, sołectwo, koło),
- SPOŁECZNIK/FILANTROP,
- LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (rolnik, przedsiębiorca, instytucja).
W kategorii ORGANIZACJA  SPOŁECZNA wśród nominowanych znaleźli się: Dom Pomocy Społecznej w Osieku, LUKS Awdaniec Pakosław, LZS Pakosław należący do Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w naszej gminie. Laureatem w kategorii ORGANIZACJA SPOŁECZNA został DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU.
Placówka istnieje od 1978 roku i jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Od 2004 roku funkcję Dyrektora pełni Pani Iwona Tuszyńska – Wałkiewicz. DPS zatrudnia 51 pracowników. Jest to instytucja dla 100 przewlekle i psychicznie chorych mężczyzn. W miejscu tym zapewniona jest całodobowa opieka. Pani dyrektor stworzyła 5 grup (2 grupy w budynku pałacu, 2 grupy w nowym budynku i 1 grupę w budynku administracyjnym). Dyrekcja wniosła wiele pomysłów i innowacyjnych rozwiązań organizując pracę i funkcjonowanie DPS-u. W placówce tej stworzony został wysoki standard warunków i świadczonych usług. Ukwiecone otoczenie DPS-u wprowadza miły nastrój dla mieszkańców tej placówki.

W kategorii SPOŁECZNIK/FILANTROP nominację otrzymali: Danuta Guzikowska, LUKS Awdaniec Pakosław, Danuta Pietruszka Orozco, Antoni Sędłak. W kategorii SPOŁECZNIK/FILANTROP statuetkę zdobył Pan Antoni Sędłak.
Pan Antoni Sędłak do Szkoły Podstawowej uczęszczał w latach 1958-1965 w Chojnie. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. W latach 1971-1973 pełnił służbę wojskową. W 1979 r. w Zaocznym Technikum Rolniczym w Bojanowie uzyskał tytuł technika rolnika. W 1990 roku na Akademii Rolniczej w Krakowie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Po reaktywowaniu Gminy Pakosław, dnia 1 stycznia 1983 roku, swoją działalność rozpoczęła Gminna Spółdzielnia „SCH” w Pakosławiu, której prezesem został Pan Antoni Sędłak. Podczas przemian gospodarczych po 1990 roku przeorganizował GS „SCH” poprzez pobudowanie piekarni, CPN-u. Do dnia dzisiejszego GS ”SCH” osiąga dobre wyniki. Pan Antoni Sędłak całe swoje życie udziela się społecznie. Od 1979 roku jest członkiem Koła LOK Pakosław, w którym przez wiele lat pełnił funkcję prezesa (nieprzerwalnie od 1983 do 2015 roku). Był także współorganizatorem zawodów strzeleckich na strzelnicy w Pakosławiu. Osobiście dbał o porządek na strzelnicy, prowadził dokumentację, podczas wszelkich turniejów strzeleckich organizowanych przez LOK na terenie Gminy Pakosław zasiadał w komisji sędziowskiej. W latach 1984-1988 i 1994-2014 był radnym Rady Gminy Pakosław, a w kadencji 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław. Podczas pełnienia mandatu radnego została wykonana kanalizacja sanitarna w Sowach, zbudowano boisko sportowe w Sowach, salę sportową w Pakosławiu, place zabaw, przebudowano skrzyżowania i zbudowano chodnik od skrzyżowania do Szkoły Podstawowej w Sowach. Prowadził zebrania wyborcze w jednostkach pomocniczych Gminy Pakosław. Od 2014 roku pełni funkcję Radnego Rady Powiatu Rawickiego, przyczynił się do dalszej budowy chodnika w stronę świetlicy wiejskiej w Sowach. Podczas posiedzeń Rady zwraca uwagę na problemy społeczne i gospodarcze mieszkańców powiatu rawickiego. W 2004 roku  przyczynił się do zorganizowania jubileuszu 120-lecia OSP Sowy. Ponadto, jako członek OSP Sowy inicjuje i sam uczestniczy w takich zadaniach jak: 1987r. – wodociągowanie wsi, 1996r.- wymiana podłogi w świetlicy, utwardzanie wjazdów do remizy oraz wyposażenia jednostki w samochód pożarniczy. W latach 2011-2016 był członkiem Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego Związku OSP RP w Pakosławiu i Rawiczu, w których pełnił funkcję wiceprezesa. Był bardzo aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Gminnego, uczestniczył we wszystkich imprezach będąc jednocześnie jednym z głównych organizatorów na szczeblu gminnym tj. zawodach, Otwartym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zebraniach w OSP. Swym doświadczeniem praktycznym zawsze chętnie służył i wspierał młodych ochotników – strażaków. W 2012 roku wybrano Pana Antoniego Sędłaka do Sądu Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Wielkopolskiego Związku OSP RP w Poznaniu.

W kategorii LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Kapituła Konkursu nominowała: „BUMS” – usługi ogólnobudowlane – Marek Stróżyński, Gospodarstwo rolne – Kamila i Marek Jordzyńscy, „SOMAPOL” Chojno. Laureatem w kategorii LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI została Firma „SOMAPOL” z Chojna.
Firma rozpoczęła swą działalność w 1989 roku. Jej założycielem był Sławomir Sobota, który świadczył usługi przecierania drewna. Zakład „Somapol” zlokalizowany jest w miejscowości Chojno przy posesji numer 110a, na działkach o powierzchni około 14.294 m2. Zakład znajduje się w zachodniej części miejscowości i graniczy od strony zachodniej, wschodniej i południowej z polami uprawnymi, od strony północnej z drogą krajową Chojno – Słupia Kapitulna. Początkowo klientami byli okoliczni mieszkańcy, z czasem rynek zaczął zataczać coraz szersze kręgi. W związku z tym, że praca w tartaku jest niezwykle specyficzna i zawód ten nie należy do jednych z najłatwiejszych, podjęto decyzje o rozbudowie. W roku 1998 zbudowano nowy TRAK Pionowy DTRB 63 z nowoczesną linią podawczą i odbiorczą, która miała na celu wyeliminować i znacząco zmniejszyć czynniki, które mogły do tej pory stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Zaczęto wówczas dostarczać towar na budowy wrocławskie, między innymi: Galeria Korona, Hala Orbita, Wyścigi Konne Partynice, Galeria Dominikańska, Haskolek, rozbudowa Szpitala na ul. Kamińskiego. Był to czas, kiedy na budowy wrocławskie towar dowożono dwa razy w ciągu dnia. Oprócz budynków użyteczności publicznej, obsługiwano budowy osiedli wrocławskich i okolicznych miejscowości: Solec, Tyniec, Zaułek Rogoziński. Podjęto wówczas współpracę z firmami, które były dominujące w budownictwie na rynku wrocławskim. Dostarczano również towar do Huty Szkła Piotrków Trybunalski, przeznaczony na opakowania, w które było pakowane szkło na eksport i wysyłane na cały świat. Towar dowożono także na budowę Szpitala w Głogowie czy sieci marketów LIDL, na terenie całej Polski. Obsługiwano wiele budynków szkół. W roku 2001 wybudowano trzecią w Polsce nowoczesną linię do manipulacji drewna niemieckiej firmy Baljer Zembrod. Kolejne lata to powstanie nowoczesnej kotłowni i budowa komór suszarniczych z automatyczną sterownią, gdzie wykorzystywano odpady powstałe w toku produkcji, jak również budowa nowych hal produkcyjnych. Od roku 2004 na bazie dotychczasowych modernizacji i rozbudowy podjęto decyzję o rozszerzeniu oferowanych produktów, zaczęto produkować płytę stolarsko-meblową, zarówno z drewna iglastego, jak i liściastego. Zaczęto również produkować elementy strugane: boazerie, deski zakładowe, podłogi, deski elewacyjne. Firma wyprodukowane elementy do produkcji meblowej oprócz kraju, wysyła także do takich krajów europejskich jak: Norwegia, Dania, Niemcy, Grecja (Cypr). W zakładzie zainstalowanych jest kilka instalacji odciągowych, filtry powietrza wychwytujące pyły w obiegu zamkniętym Firmy ELBH. Zakład posiada także najnowocześniejszą instalację odciągową firmy NESTRO w systemie podciśnieniowym. Instalacja ta posiada specjalne zabezpieczenia antywybuchowe podłączone do instalacji odgromowej. Nowoczesna instalacja odpylająca bardzo zmniejszyła i poprawiła problemy z zapyleniem w zakładzie. W roku 2017 zakupiono najnowocześniejszą, automatyczną linię rozkroju drewna firmy PAUL. Głównym założeniem przy wyborze i zakupie było polepszenie bezpieczeństwa pracy i jakości cięcia. Maszyna ta ma na celu wyselekcjonowanie tarcicy do rozkroju i zminimalizowanie odpadu. Jest ona obsługiwana przy pomocy komputera, który zlokalizowany jest z dala od części ruchomych maszyny, co wpływa znacznie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Nie występuje zagrożenie odrzutu obrabianych elementów, ponieważ operatorzy stoją z dala od materiału wejściowego, który jest zabezpieczony fabrycznymi osłonami. Przeciętne zatrudnienie w „Somapolu” w roku 2020 to 45 pracowników. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zakład nie zatrudnia na umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Nagrodę Specjalną Wójta Gminy Pakosław za 2020 rok otrzymała Pani Teresa Miernik.
Pani Teresa Miernik swoją pierwszą pracę rozpoczęła dnia 8 sierpnia 1977 r. na stanowisku księgowa w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rawiczu, gdzie pracowała do 1982 r. W grudniu 1982r. podjęła pracę w Urzędzie Gminy Pakosław  na stanowisku główny księgowy, a dnia 13 czerwca 1990 r. została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Pakosław. Pani Teresa Miernik wyjątkowo sumiennie wykonywała swoje obowiązki. Przez całą 40 - letnią  karierę zawodową służyła radą, pomocą, dbała o dyscyplinę finansów, ale jednocześnie rozumiała potrzebę realizowania kosztownych inwestycji infrastrukturalnych. W wielu sukcesach inwestycyjnych ma swój udział. Skarbnik Gminy Pakosław – Pani Teresa Miernik zakończyła swoją pracę zawodową z dniem 29 lipca 2020 r. i przeszła na emeryturę.

Nagrodę Specjalną Wójta Gminy Pakosław za 2021 rok otrzymała Kapela Dudziarska z Chojna.
Kapela Dudziarska z Chojna, która działa przy Regionalnym Zespole „Chojnioki”, powstała w 1988 roku. W pierwszym składzie Kapeli byli - Jan Turbański, grający na dudach wielkopolskich oraz Tadeusz Dudziak, grający na skrzypcach podwiązanych. Kapela nie tylko przygrywa zespołowi, ale także bierze udział w różnych turniejach i przeglądach dudziarskich, występuje na scenach w kraju i za granicą – w 2002 roku wystąpiła we Francji w La Capelle na targach rolniczych. We wrześniu br. kapela mogła zaprezentować się w Filharmonii Warszawskiej z okazji 25-lecia powstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, którego pacjentem jest Pan Jan Turbański. W 2015 roku Jan Turbański był finalistą pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Osób z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” w Warszawie. Kapela w swoim repertuarze ma ludowe przyśpiewki z Wielkopolski, a szczególnie z regionu chazackiego. W obecnym składzie - Jan Turbański – dudy wielkopolskie i jego wnuczka - Stella Majerowicz - skrzypce podwiązane - Kapela gra od pięciu lat.

Największymi osiągnięciami Kapeli Dudziarskiej z Chojna są:

  • zajęcie II miejsca w XX Konkursie Kapel Dudziarskich w Bukówcu Górnym w 2004 roku,
  • zajęcie III miejsca w XXI konkursie Kapel Dudziarskich w Bukówcu Górnym w 2006 roku,
  • zajęcie II miejsca w I Wielkopolskim Przeglądzie Kapel Dudziarskich i Koźlarskich w Krobi w 2006 roku,
  • zajęcie III miejsca w II Wielkopolskim Przeglądzie Kapel Dudziarskich i Koźlarskich w Krobi w 2007 roku,
  • zajęcie I miejsca w I Wojewódzkim Konkursie Kapel Ludowych w 2010 roku,
  • zajęcie III miejsca w 50-tym Wielkopolskim Turnieju Dudziarzy w Starym Gołębinie w 2019 roku,
  • otrzymanie nagrody specjalnej na XXX Turnieju Kapel Dudziarskich w Bukówcu Górnym w 2021 roku.

Nagrodzonym gratulujemy i składamy wyrazy szczególnego uznania i podziękowania za aktywną działalność w naszej Gminie.

ZAŁĄCZNIKI: