Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin kącika czytelniczego

REGULAMIN KĄCIKA CZYTELNICZEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU I FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE

 

§ 1.

 1. Z kącika czytelniczego mogą korzystać wszyscy obywatele , niezależnie od tego czy są czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z kącika czytelniczego jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres.
 4. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu udostępnionych zbiorów na miejscu.
 5. W kąciku czytelniczym obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z kącika czytelniczego.

§ 2.

 1. W kąciku czytelniczym korzystać można z czasopism i księgozbioru podręcznego,
 2. Z czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 3. Książki z księgozbioru podręcznego podaje czytelnikowi bibliotekarz.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 5. Przed opuszczeniem kącika czytelniczego czytelnik zwraca  książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, biblioteka na prośbę czytelnika może sprowadzić książkę z innej biblioteki.

§  3.

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, dobory literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 4.

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien  uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 5.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz. Na sumy wypłacane z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6.

Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do księgi skarg i wniosków.

 

§ 7.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a szczególnie w drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z kącika czytelniczego. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołanie się do Wójta Gminy.