Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław, tel. 65 5478478, e-mail: biblioteka@pakoslaw.com
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonicznie 607753475 lub drogą mailową: daneosobowe24h@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów które wynikają z pkt. 5 oraz przez okresy określone w przepisach archiwizacyjnych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do  sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przetwarzania.