Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

40-LECIE GMINY PAKOSŁAW

„Gmina Pakosław – tu chcemy się uczyć, pracować, mieszkać i wypoczywać!” to motto przewodnie naszej gminy. Jest uniwersalne i ponadczasowe, zwłaszcza, że dnia 1 października 2022r. minęło 40 lat od reaktywowania Gminy Pakosław. Jubileusz 40-lecia Gminy Pakosław obchodziliśmy dnia 6 stycznia 2023r., w Święto Trzech Króli. Powodów do świętowania było wiele i z dumą uczestniczyliśmy w tym ważnym dla mieszkańców Gminy Pakosław oraz naszych sympatyków, Jubileuszu. Historia tych minionych czterdziestu lat pokazała, jak wiele się zmieniło, jakie postępy zostały poczynione i jak wykorzystana została szansa, którą dano naszej gminie.

Uroczystość z okazji Jubileuszu 40-lecia Gminy Pakosław oficjalnie otworzył Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek. Przywitał zaproszonych gości, a także wszystkich przybyłych na Salę sportową w Pakosławiu. Następnie przedstawił rys historyczny Gminy Pakosław, uwzględniając: ogólne informacje o Gminie Pakosław, zarys przebiegu reaktywowania naszej gminy oraz osiągnięcia. Nawiązał także do działań poprzedniego Wójta, przypominając zebranym, że w miesiącu sierpniu 1982 roku, podczas spotkania z władzami wojewódzkimi, w Domu Strażaka w Pakosławiu, ogłoszona została decyzja o reaktywowaniu Gminy Pakosław z dniem 1 października 1982 roku, a dnia 13 października 1982 roku, naczelnikiem gminy został Pan Kazimierz Chudy. Po wystąpieniu Wójta Gminy Pakosław, symboliczną minutą ciszy, upamiętniono zmarłych działaczy, sołtysów, radnych, pracowników.

Kolejnym punktem wydarzenia był koncert operetkowy z nutką humoru, podczas którego można było usłyszeć najpiękniejsze arie i duety operetkowe, a także znane piosenki i przeboje w wykonaniu Artystów Scen Poznańskich: Pani Agnieszki Wawrzyniak, Pani Anny Michalak, Pana Klaudiusza Kapłona i Pana Wiesława Paprzyckiego.

Tego szczególnego dnia, Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Pakosław – Panią Elżbietę Łakomą oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Pakosław – Panem Hubertem Wojtkowskim, wręczyli odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Pakosław”. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym posiadającym jak i nieposiadającym osobowości prawnej, które szczególnie wyróżniają się działalnością na rzecz Gminy Pakosław, w szczególności w sferze społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej i gospodarczej. Wyróżnienie może być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi. Tytuł nadawany jest od roku  2011 i do tej pory uhonorowano nim 27 mieszkańców naszej gminy. Podczas uroczystości grono to powiększyło się o kolejnych 10 osób. Dnia 6 stycznia 2023r. odznaczeni zostali: Pani Jolanta Białek, Pani Maria Burak, Pan Władysław Grupa, Pani Janina Konieczna, Pani Teresa Miernik, Pani Zdzisława Ostrowska, Pan Albin Pokładek, Pan Jan Rybacki, Pan Stanisław Stelmach, Pani Grażyna Tomczak.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego, zorganizowanego w związku z obchodami 40-lecia Gminy Pakosław, przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, w partnerstwie z Gminą Pakosław oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Pakosławiu. Konkurs pn. „JESTEM DUMNA/DUMNY Z TEGO, ŻE MIESZKAM W GMINIE PAKOSŁAW. NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W MOJEJ GMINIE TO…” polegał na wykonaniu pracy plastycznej, która przedstawiała najpiękniejsze miejsce w Gminie Pakosław. Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek oraz Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu – Pani Halina Kusz.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria PRZEDSZKOLAKI

I miejsce – KRENC WIKTORIA

Kategoria UCZNIOWIE KLAS I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – PŁÓCIENNIK AGATA

II miejsce – JESIAK ALEKSANDRA

III miejsce  - ŚWIERZEWSKA KORNELIA

Kategoria UCZNIOWIE KLAS V – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – PŁÓCIENNIK ZUZANNA

II miejsce – ZYGMANOWSKA ROKSANA

III miejsce  - STOLAŚ MARIA

Następnie goście złożyli na ręce Wójta Gminy Pakosław i Przewodniczącej Rady Gminy Pakosław życzenia i gratulacje, m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Marlena Maląg, posłowie, samorządowcy, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych czy przedsiębiorcy  oraz odczytano przesłany list gratulacyjny. Ostatnim elementem uroczystości był jubileuszowy tort.

„Pakosław – ten, który dba o sławę” - Czterdzieści minionych lat Gminy Pakosław pokazało, że możemy być dumni z tego, gdzie mieszkamy i co posiadamy. Nasza „mała ojczyzna” jest sławna, o czym mogliśmy niejednokrotnie się przekonać. Świadczą o tym miłe słowa, dowody pamięci, czy liczne nagrody i wyróżnienia. Gmina Pakosław to ludzie ją tworzący, czyli : władze, radni wielu kadencji, sołtysi, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych, przyjaciele oraz mieszkańcy. Czterdzieści lat Gminy Pakosław stworzyliśmy my wszyscy. Każdy z nas ma swój udział w tworzeniu bogatej i pięknej historii miejsca, w którym mieszkamy. To my zbudowaliśmy jej wizerunek, zadbaliśmy o rozwój inwestycyjny, ustalaliśmy priorytety. Wszystko po to, by zadbać o jej rozwój, prestiż oraz sławę. Choć czasami bywało trudno, pojawiały się problemy, nie poddawaliśmy się. Ważne było w tym momencie: wsparcie, rozmowa, dobra rada czy miłe słowo. To były pracowite lata! Wykorzystaliśmy wiele szans, które dano Gminie Pakosław i teraz po 40 latach od jej reaktywowania, możemy powiedzieć, że Gmina Pakosław żyje, podejmuje dalsze wyzwania, by zapewnić godną przyszłość dla swoich mieszkańców i ludzi ją odwiedzających.

Organizatorzy Jubileuszu dziękują za pomoc Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pakosławiu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu, Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Pakosław. Składają również podziękowanie sponsorowi imprezy – Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda oraz wszystkim osobom zaangażowanym.

 

Poniżej przedstawiamy sylwetki „Zasłużonych dla Gminy Pakosław”.

Pani Jolanta Białek   
Pani Jolanta Białek od zawsze lubiła aktywnie spędzać czas, również jako działaczka społeczna. W 1984 r. powstał Zespół Folklorystyczny „Słowianie”, którego była współzałożycielką. W latach 1995 – 2013 kierowała tym zespołem. Pod jej przewodnictwem, słynął on z licznych, cyklicznych biesiad tematycznych. Była również inicjatorką organizacji przeglądów zespołów folklorystycznych. Pani Jolanta była także założycielką zespołu „Mali Słowianie”. Od najmłodszych lat udzielała się społecznie. Należała do Zespołu Śpiewaczego im. Nowowiejskiego w Pakosławiu oraz była członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu.

Pani Maria Burak
Pani Maria Burak była wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne” w Pakosławiu. Jako prezes stowarzyszenia była inicjatorem wielu imprez, takich jak: rajdy rowerowe, „Noc Świętojańska”, pikniki, warsztaty rękodzieła i kulinarne. Organizowała stoiska z produktem lokalnym na: wystawach, targach i konkursach. Jest również przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Zaorlu.

Pan Władysław Grupa
Pan Władysław Grupa to wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu. Brał udział w wielu akcjach gaszenia pożaru. Przez co najmniej 20 lat był członkiem Komisji Rewizyjnej OSP w Pakosławiu. Obecnie honorowy członek OSP w Pakosławiu.
Uczestniczył w pracach przy budowie świetlicy wiejskiej w Pakosławiu. Pan Władysław, przez około 27 lat, był członkiem zespołu folklorystycznego „Słowianie”. Ponadto przez 22 lata zajmował się pielęgnacją i wycinką lasu, będącego w zarządzie sołectwa Pakosław. Był Radnym Gminy Pakosław w latach 1988-1990. Uczestniczył także w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez sołectwo Pakosław, takich jak: układanie chodnika, wycinanie krzewów w parku, naprawa polnych dróg.

Pani Janina Konieczna         
Pani Janina Konieczna urodziła się w osadzie Gać. Aktywnie spędzała czas między ludźmi. Była inicjatorką upamiętnienia, kamieniem z pamiątkową tablicą, zaginionej osady Gać. Działała w Zespole Ludowym „Kalina” od momentu jego założenia, aż do końca jego istnienia. Charakterystyczne dla Zespołu „Kalina” było to, że jego członkowie poruszali się na rowerach ozdobionych kwiatami i kolorowymi wstążkami. Pani Janina, około 24 lata, działała również w Zespole folklorystycznym „Słowianie”. Była też członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu, od początku jego działalności.           

Pani Teresa Miernik  
Pani Teresa Miernik karierę zawodową rozpoczęła w sierpniu 1977 r. W grudniu 1982 r. podjęła pracę w Urzędzie Gminy Pakosław, na stanowisku głównego księgowego, a 13 czerwca 1990 r. została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Pakosław. Pani Teresa Miernik wyjątkowo sumiennie wykonywała swoje obowiązki. Przez całą 40 – letnią karierę zawodową służyła radą, pomocą, dbała o dyscyplinę finansów, ale jednocześnie rozumiała potrzebę realizowania kosztownych inwestycji infrastrukturalnych. Miała swój udział w wielu sukcesach inwestycyjnych. Skarbnik Gminy Pakosław – pani Teresa Miernik, przechodząc na emeryturę, zakończyła swoją pracę zawodową w 2020 r.

Pani Zdzisława Ostrowska   
Mieszkanka Pakosławia - Pani Zdzisława Ostrowska to urodzona społeczniczka z pasją. Jest wieloletnią specjalistką Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, znaną nie tylko w Gminie Pakosław, ale szeroko w całym powiecie rawickim. Przez dziesiątki lat Pani Zdzisława była autorką pokazów kulinarnych kierowanych szczególnie do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gmin: Pakosław, Miejska Górka i Jutrosin. Była współorganizatorką „Targów w Gołaszynie”. Jest promotorką zdrowego stylu odżywiania. Przez wiele lat działała w pakosławskim Zespole Folklorystycznym „Słowianie”. Była jego współzałożycielką i prowadziła zespół przez pierwsze 10 lat. Pani Zdzisława Ostrowska jest działaczką w pakosławskiej „Akcji Katolickiej”, współuczestniczy w kontaktach z seniorami i niepełnosprawnymi w Gminie Pakosław. Jest to kobieta pełna pomysłów, o pięknym sercu, obecnie zasłużona emerytka, ale nadal aktywna i chętnie niosąca pomoc innym.

Pan Albin Pokładek  
Pan Albin Pokładek był Radnym Gminy Pakosław w latach 1998 – 2018. W kadencji 1998-2002 był członkiem Zarządu Gminy Pakosław. Od 1998 r. do 2019 r. pełnił funkcję Sołtysa wsi Chojno. Obecnie jest członkiem Rady sołeckiej w Chojnie. Pan Albin aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Był współinicjatorem wielu działań społecznych, np. napraw dróg polnych. W okresie sprawowania przez Pana Albina funkcji sołtysa: wyremontowano świetlicę wiejską, uporządkowano otoczenie wokół świetlicy, zbudowano wiele chodników. W 2002 r. był członkiem Komitetu Odnowy Wieży Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Golejewku.

Pan Jan Rybacki        
Pan Jan Rybacki wiele lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowach, następnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu, uczestnicząc czynnie w gaszeniu pożarów. Obecnie jest honorowym członkiem OSP w Pakosławiu. Przez 12 lat, do 2021r., był skarbnikiem w OSP w Pakosławiu. Pan Rybacki z zawodu jest elektrykiem, przez wiele lat, społecznie dokonywał napraw, usuwał uszkodzenia czy awarie w świetlicy, remizie strażackiej oraz na muszli koncertowej w Pakosławiu.

Pan Stanisław Stelmach      
Pan Stanisław Stelmach po 47 latach pracy, w 2018r., przeszedł na emeryturę. Pracując w Urzędzie Gminy Pakosław zapisał się jako osoba pracowita, sumienna i życzliwa. Prowadził inwestycje związane z wodociągowaniem i gazyfikacją Gminy Pakosław. Ponadto uczestniczył w budowie ważnych dla gminy i jej mieszkańców obiektów, takich jak: budowa dróg i ścieżek pieszo – rowerowych, regulacja rzek, budowa oczyszczalni ścieków, zalewu w Pakosławiu oraz Sali sportowej w Pakosławiu. Pan Stanisław dbał o zimowe utrzymanie dróg, mostów, zaopatrzenie mieszkańców gminy w energię, gaz, a także nadzorował oświetlenie uliczne.

Pani Grażyna Tomczak         
Pani Grażyna Tomczak to mieszkanka wsi Osiek. Tam się urodziła i całe życie pracowała na rzecz mieszkańców swojej wsi. W wieku 19 lat, tj. w 1973 roku, została członkiem Zrzeszenia Związku Sportowego w Osieku. W ramach Zrzeszenia, wraz z młodzieżą, organizowała wycieczki oraz prace społeczne na rzecz wsi. Po wyjściu za mąż, wstąpiła do Koła Gospodyń Wiejskich w Osieku, gdzie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej, a od 1986 r. objęła funkcję przewodniczącej KGW w Osieku i pełniła ją 25 lat, aż do 2011 roku. Pani Grażyna organizowała wiele imprez, takich jak: wieczorki taneczne, Dni Dziecka, Dni Seniora, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, dożynki wiejskie, kursy pieczenia, gotowania, szydełkowania, czy układania kwiatów. Zachęcała mieszkańców do udziału w konkursach organizowanych przez gminę. Dbała o estetykę i porządek na terenie świetlicy. Pani Grażyna była w 1998 roku laureatką konkursu pn. „Najpiękniejsza Zagroda Wiejska”. Organizatorka życia kulturalnego. Pani Grażyna cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem za wieloletnią, aktywną pracę oraz działalność społeczną. Jej zaangażowanie i wspólna praca przyczyniły się do rozwoju Sołectwa Osiek i Gminy Pakosław.

Organizatorzy

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęc na naszym profilu na FB