Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SYLWETKI NOMINOWANYCH W KONKURSIE "LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE PAKOSŁAW"- 2019R.

SYLWETKI NOMINOWANYCH W KONKURSIE "LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE PAKOSŁAW"

 

KATEGORIA : ORGANIZACJA SPOŁECZNA
(klub, zespół, stowarzyszenie, chór, sołectwo, koło)

1. CHÓR PARAFIALNY „MAGNIFICAT” W PAKOSŁAWIU

Chór parafialny w Pakosławiu ma długą historię działalności. Zawsze zrzeszał wielu mieszkańców Pakosławia i okolic, w swojej historii różnie kształtowały się jego dzieje. Pierwsze wzmianki o działalności koła śpiewu, czy chóru pochodzą sprzed wojny. W roku 1952 chór kościelny objął pan Stanisław Tacka po dotychczasowym organiście Wawrzyńcu Jurdeczce. Chór kościelny przede wszystkim przygotowywał oprawę uroczystości kościelnych, śpiewał msze – wtedy całkowicie po łacinie, organizował koncerty kolęd,  wycieczki, wspólne zabawy, przedstawienia. Od 1999 r. chórem dyryguje Regina Dybowska, zastępuje ją Bogumiła Głowacz, która jest też skarbnikiem. Przygotowywaniem sali i partytur zajmuje się Karol Tacka, który jednocześnie pełni funkcję organisty i akompaniatora. Prezesem chóru jest Wojciech Wawrzyniak.Chór przez cały rok tworzy oprawę muzyczną uroczystości kościelnych, lokalnych, bierze udział w koncertach, przeglądach chórów i orkiestr. W tradycję wrosły też obchody św. Cecylii, doroczne ogniska wakacyjne, wyjazdy na wycieczki, koncerty.Chór ma w repertuarze wiele pieśni kościelnych z różnego okresu liturgicznego, od kolęd po pieśni pasyjne oraz pieśni świeckie zwłaszcza ludowe w opracowaniu na chór. Od 2010 roku chór przybrał nazwę „Magnificat”. Obecnie chór liczy około 45 śpiewaków. Cieszymy się z młodych chórzystów, którzy zasilają nasze szeregi, jednak często po kilku latach się wyprowadzają, podejmują studia czy pracę, która nie pozwala im uczestniczyć w pracach chóru. Mamy też sporą grupę najstarszych chórzystów, którzy służą nam wzorem sumienności i odpowiedzialności. W 2018 r. chór zdobył Złote Pasmo w I Wielkopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Rawiczu.

 

2. KLUB NORDIC WALKING „WŁÓCZYKIJE ZNAD ORLI”

Od 7 lat klub zrzesza członków propagując aktywność fizyczną i integrację społeczną. Klub znany jest szeroko w powiecie rawickim oraz poza jego granicami. „Włóczykije znad Orli” to inicjatywa społeczna. Prowadząc działalność sportowo-rekreacyjną współpracują z kijkarzami z gmin : Lipno, Bojanowo, Miejska Górka, Poniec i Rawicz. Po Bojanowie „Włóczykije” w 2012 roku byli kolejnym klubem nordic walking założonym w wymienionych gminach. „Letnia Włóczęga z Włóczykijami” to stałe wydarzenie klubu. W tegorocznej włóczędze udział wzięło 100 kijkarzy. „Bojanowska Marzanna”, „Gramy nie tylko dla Huberta”, „Rawicki Festiwal Sportu” czy „Cała Polska biega – Rawicz też” to stałe wydarzenia, w których kijkarze biorą udział. Wśród klubowiczów są osoby chodzące z kijkami rekreacyjnie oraz z zacięciem sportowym ( o czym świadczy 1. miejsce w kategorii męskiej w nordic walking podczas tegorocznej edycji „Cała Polska biega”). Kijkarze bardzo często biorą udział w wydarzeniach wyjazdowych, są organizatorami wycieczek i marszów na terenie Gminy Pakosław. Współpracują z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking. Posiadają swoją stronę na Facebooku. Zawsze chętni do działania i dumni z tego, co robią.

 

3. SOŁECTWO GOLEJEWKO

Golejewko przystąpiło do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w 2010 roku.Golejewko - wieś w województwie wielkopolskim, powiecie rawickim, gminie Pakosław licząca 258 mieszkańców. Sąsiaduje z następującymi wioskami: Pakosław, Chojno, Golejewo i Ostrobudki. Wieś o zwartej zabudowie z rynkiem. W miejscowości centralny punkt stanowi rynek, na którym znajduje się plac zabaw oraz teren zielony.Golejewko, będąc niedużym sołectwem stara się współpracując z Samorządem Gminnym, kierować pracami tak aby były one korzystne dla lokalnej społeczności. Stało się już tradycją, że każdego roku mieszkańcy Golejewka we współpracy z sąsiednimi sołectwami organizuje wspólnie Dzień Dziecka, podczas którego dzieci wraz z rodzicami biorą udziałw prowadzonych konkurencjach, otrzymują paczki i razem bawią się i świętują przy ognisku.
W podobny sposób obchodzone jest zakończenie lata, czyli spotkanie dla mieszkańców sołectwa, które pozwala wspólnie spędzić czas w ostatnie ciepłe dni roku. Przez cały rok
 w świetlicy wiejskiej funkcjonuje świetlica integracyjna, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci, które w ich czasie mogą wspólnie uczyć się i bawić.  Jak wspomniano już wyżej, każdego roku Panie z KGW  obchodzą swoje święto, przygotowując poczęstunek oraz drobne upominki dla siebie nawzajem, a w świętowanie włącza się również Sołtys i Rada Sołecka. Dobrą okazją do integracji mieszkańców sołectwa są prace prowadzone w wiosce.Chętni mieszkańcy sprzątają okolice tzw. rynku, sali wiejskiej, parku oraz dbają o pomnik poświęcony pamięci ofiar Katynia, co przypomina mieszkańcom o tych, którzy walczyli, ale także o obowiązku dbania o dorobek kulturalny wśród swojej małej społeczności.Wybrana grupa mieszkańców bierze udział w turnieju wsi organizowanym przez Gminę Pakosław i OKiR w Pakosławiu, który jest okazją do reprezentowania sołectwa na terenie Gminy, ale też czasem, który mieszkańcy mogą spędzić na wspólnej zabawie, biorąc udziałw konkurencjach sportowych. Zimą Rada Sołecka i Sołtys organizują Mikołajki połączone
z teatrzykiem i upominkami, które wręczane są najmłodszym. Dzięki pomocy i zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, każdego roku w centrum miejscowości staje szopka Bożonarodzeniowa, obok której śpiewane są kolędy i pastorałki. Stałym miejscem spotkań w sołectwie jest sala wiejska, ale też  „Czestramówka” - niewielka wiata wybudowana na placu przy sali, postawiona dzięki pracy własnej mieszkańców,  gdzie integrują się oni przy ognisku i muzyce. Warto zaznaczyć, że na terenie sołectwa znajduje się znana Stadnina Koni „IWNO”, z drugą co wielkości w Polsce powozownią oraz zespół pałacowo-parkowo-folwarczny, zaliczany do najokazalszych w Wielkopolsce. Dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców, Golejewko stale pięknieje i się rozwija, dlatego zaliczyć je można do grona najaktywniej działających sołectw na terenie Gminy Pakosław.
W 2019r. w III edycji konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska” sołectwo Golejewko zostało laureatem konkursu.

 

4. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GÓRECZKACH WIELKICH

W marcu br. podczas wyborów do KGW zmienił się zarząd. Na jego czele stanęły młode, pełne pomysłów kobiety. Niemal natychmiast zaczęły działać wśród lokalnej społeczności. Szybko zjednały sobie przychylność mieszkańców. Ich celem na ten rok była integracja mieszkańców, nakierunkowana na to, iż wspólnie można działać, spotykać się bawić. Członkinie KGW w Góreczkach Wielkich zaangażowały mieszkańców do tego, by wspólnie sprzątać teren wiejski. Z każdym kolejnym tego typu czynem pojawiało się coraz więcej mieszkańców. Niewątpliwie jest to sukces. Udało się również zorganizować kilka imprez dla mieszkańców. W pierwszej kolejności został zorganizowany Festyn Rodzinny – impreza, w którą KGW zaangażowało również Radę Sołecką oraz OSP. Było to wydarzenie z wieloma atrakcjami i konkursami dla wszystkich uczestników. Następnie zorganizowano wycieczkę do Deliparku, na którą pojechały dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Kolejnym tegorocznym przedsięwzięciem były Dożynki wiejskie. Tu przewodnicząca KGW zaplanowała kontynuowanie zapomnianej już tradycji korowodu dożynkowego. Zaangażowało się w to wielu chętnych rolników oraz mieszkańcy, którzy dumnie kroczyli w pochodzie z sołtysem, przedstawicielami KGW, Rady Sołeckiej, OSP oraz Wójtem Gminy Pakosław i Przewodniczącą Rady Gminy Pakosław. W międzyczasie zorganizowany został turniej piłki, rajd rowerowy oraz święto pyry, które ma być kontynuowane w kolejnych latach. Zarząd KGW stara się pozyskiwać sponsorów wspierających działalność oraz ubiega się o dotacje. Panie z KGW już pracują nad przygotowaniem spotkania opłatkowego dla mieszkańców wioski.

5. KOŁO LIGA OBRONY KRAJU PAKOSŁAW

 Koło Liga Obrony Kraju w Pakosławiu powstało w latach 70 - tych.  LOK przetrwała zmiany ustrojowe i obecnie jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiających w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Koło LOK Pakosław kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego poprzez wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych dla strzelectwa sportowego. Działacze LOKu w ciągu roku organizują pięć zawodów strzeleckich na strzelnicy sportowej w Pakosławiu i zawody z karabinków pneumatycznych poza strzelnicą. Dzięki tak dużej ilości zawodów, zawodnicy mogą bardzo dobrze zapoznać się z wszystkimi tajnikami strzelectwa sportowego i z powodzeniem reprezentują Koło poza Gminą Pakosław. W samym 2019 roku zanotowali kilka ważnych zwycięstw. Wiosną trzy drużyny LOK Pakosław uczestniczyły w Sztafecie Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Kobylinie, w której wystartowało 100 osób. Zawodnicy musieli pokonać 11 kilometrową trasę na której strzelano z karabinków pneumatycznych i karabinków sportowych, oraz rzucano granatem do celu. We wszystkich trzech kategoriach : junior młodszy, juniorzy, seniorzy, LOK Pakosław zajął pierwsze miejsca, tym samym potwierdzając swoje wysokie umiejętności sportowe.  W swoich szeregach ma także członków klubu strzeleckiego BOCK Rawicz, którzy strzelając z karabinka sportowego wielokrotnie stawali w zawodach strzeleckich na podium, rywalizując z strzelcami z takich miast jak: Poznań, Wrocław, Oleśnica, Rawicz.Ważnym sprawdzianem dla członków LOK Pakosław są coroczne zawody z okazji dnia Wojska Polskiego w Rawiczu. W tym roku Koło z Pakosławia wystawiło, aż trzy drużyny strzelców i była to najliczniejsza reprezentacja spośród wszystkich organizacji strzeleckich z Powiatu Rawickiego. Warto dodać, że na tych zawodach młodzież lokowska wywalczyła miejsce na podium, dzięki czemu usłyszeli pochwalne słowa i wyrazy szacunku od pozostałych startujących. Koło LOK Pakosław opiekuje się także historyczną strzelnicą w Pakosławiu, która powstała w 1926 roku. Dba o urządzenia na strzelnicy i konserwuje je, tak by mogły tam się odbywać bezpieczne zawody strzeleckie zgodnie z wytycznymi Polskiego Zawiązku Strzelectwa Sportowego.   Liga Obrony Kraju w Pakosławiu współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, oraz z lokalnymi sołectwami: pomaga w organizowaniu corocznej Spartakiady Mieszkańców Wsi i wystawia konkurencje strzeleckie w czasie wiejskich dożynek.     

6. KÓŁKO SZACHOWE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAKOSŁAWIU
/ PAN MATEUSZ PSARSKI


Szachy to piękny sport kształtujący i wzmacniający najlepsze cechy charakteru, jakie młody człowiek powinien posiadać. Ta zasada przyświeca moim działaniom, odkąd od 2014 r. podjąłem się trenowania uczniów gry w szachy. Od 2015 r. osiągamy z uczniami co roku mistrzostwo powiatu w szachach drużynowych, tym samym awansujemy do finałów wojewódzkich, gdzie zwykle znajdujemy się w środku stawki. Systematycznie pokonujemy szkoły rawickie, które przecież mają klub szachowy. Wcześniej jako Szkoła Podstawowa
w Sowach, a od 2019 roku jako Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu. Szczególne osiągnięcie udało nam się w tym roku, kiedy to po reformie systemu oświaty szkoła podstawowa jest ośmioklasowa. Zdobyliśmy podwójne mistrzostwo powiatu: w kategorii dzieci oraz w kategorii młodzieży szkolnej. Tym samym obie drużyny SP Pakosław awansowały do finałów wojewódzkich. W kategorii dzieci mistrzami powiatu zostali: Karol Leciejewski, Jakub Pilas, Kamil Łysikowski, Klaudia Moryson. Natomiast w kategorii młodzieży mistrzami zostali: Marcin Leciejewski, Wojciech Szymkowiak, Łukasz Taront, Julia Otworowska. W ubiegłym roku prowadziłem społecznie kółko szachowe. Teraz zajęcia szachowe odbywają się w ramach zajęć rozwijających zainteresowania. Uczniowie bardzo przykładają się do zabawy szachowej, uczą się nowych taktyk grając często ze mną, a także grając na stronie internetowej lichess.org, którą im polecam. Żeby stać się lepszym graczem, trzeba grać z lepszymi od siebie, to często powtarzam swoim uczniom. Szachy to dla mnie znakomita rozrywka umysłowa, pasja, którą staram się rozpalić w młodym pokoleniu. Sukcesy tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że dzieci z naszego regionu mają ogromny potencjał, który warto rozwijać i pielęgnować. Żeby dodatkowo wzmacniać ducha rywalizacji organizuję co roku gminny turniej szachowy z nagrodami rzeczowymi fundowanymi przez Radę Rodziców oraz informuję uczniów o turniejach szachowych, które odbywają się w naszym rejonie.

7. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „ ALEBABKI Z POMOCNA”

„ALEBABKI Z POMOCNA” zajęły I miejsce w Plebiscycie Koło Gospodyń Wiejskich Roku „Głosu Wielkopolskiego” w powiecie rawickim. Dnia7 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala wręczenia dyplomów i statuetek. Na ręce przewodniczącej koła – Pani Marii Krzyżosiak gratulacje złożył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  - Pan Krzysztof Grabowski.
"AleBabki z Pomocna", wiejskie gospodynie, o ich Kole Gospodyń wieść już w Polskę płynie. W cudownym klimacie Pakosławskiej Ziemi, w krainie mlekiem i miodem płynącej, wśród bujnej zieleni. Gdzieś pomiędzy Orlą, co wśród pól się wije i pomiędzy lasem, co wiele tajemnic kryje, urocza wioska się skryła, choć mała - trzyma się mocno, a nazywa się
ta wioska - Pomocno! Już 56 lat minęło, jak się babki za rządy zabrały, teraz skorzystały
z ustawy i Koło zalegalizowały. Babeczki robią konkursy, zabawy, spotkania i zawsze są chętne do pracy i wspólnego działania! Bo Koło choć skromne, to potrzeb ma niemało...kuchnia do remontu, a i plac zabaw ulepszyć by się zdało... Tak by można długo
o AleBabkach z Pomocna, bo to ekipa najlepsza, zawsze zwarta i mocna!

 

KATEGORIA : SPOŁECZNIK/FILANTROP

1. ZDZISŁAWA OSTROWSKA

Mieszkanka Pakosławia, urodzona społeczniczka z pasją. Wieloletnia specjalistka Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, znana nie tylko w Gminie Pakosław, ale szeroko w całym powiecie rawickim. Przez dziesiątki lat Pani Zdzisława Ostrowska była autorką pokazów kulinarnych kierowanych szczególnie do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gmin : Pakosław, Miejska Górka i Jutrosin. Przez wiele lat współorganizatorka „Targów w Gołaszynie”. Promotorka zdrowego stylu życia. Przez lata swojej działalności dała się poznać w pakosławskim Zespole Ludowym „Słowianie”. Była jego założycielką i prowadziła zespól przez pierwsze 10 lat. Pani Zdzisława Ostrowska jest działaczką w pakosławskiej „Akcji Katolickiej”, współuczestniczy w kontaktach z seniorami i niepełnosprawnymi w Gminie Pakosław. Jest to kobieta o pięknym sercu, obecnie zasłużona emerytka, ale nadal aktywna i chętnie niosąca pomoc, pełna pomysłów.

2. TERESA STACHOWSKA

Mieszkanka wsi Golejewko, to główna księgowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chojnie. Swą wieloletnią pracę wykonuje sumiennie i wzorowo. Oprócz pracy zawodowej pełni różne funkcje społeczne. Aktywnie działa w KGW Golejewko – Czestramówki, w którym jest skarbnikiem. Przez 2 kadencje była sekretarzem w Radzie Sołeckiej wsi Golejewko. Przez14 lat prowadziła społecznie dokumentację Rady Rodziców miejscowej szkoły. Od 20 lat działa w Caritas Parafialnym w Golejewku jako zastępca przewodniczącej i skarbnik. Z ramienia Caritas organizuje wiele imprez wspólnie z Kołem Gospodyń, np. Dzień Dziecka, powitanie lata, rajdy rowerowe, wycieczki, pielgrzymki, pomaga w organizowaniu Festynów Parafialnych, pomaga rodzinom wielodzietnym. Jest w Zarządzie Stowarzyszenia Czestram – Na Rzecz Renowacji i Odnowy Zabytków Kościelnych w Golejewa pełniąc funkcję skarbnika – księgowego. Od 15 lat śpiewa w chórze parafialnym „Czestram”. Jest wieloletnim członkiem Rady Duszpasterskiej w parafii w Golejewku. Czynnie działa na rzecz wsi, parafii i gminy.

3. STANISŁAW SIERPOWSKI

Stanisław Sierpowski jest jednym z założycieli Klubu LUKS Awdaniec Pakosław. W 2003 roku grupa osób uprawiająca amatorsko piłkę nożną postanowiła zebrać się w jeden zespół i powołać do życia nowy klub na mapie powiatu rawickiego i pierwszy w pełni zorganizowany w Gminie Pakosław. Stanisław Sierpowski został pierwszym prezesem , który prowadził klub przez jego początki i tworzył podwaliny jego dalszego działania. Obecnie Stanisław Sierpowski jest prezesem honorowym klubu. Nieoceniona jest jego rola społeczna na niwie sportu gminnego i powiatowego. Czynnie do dnia dzisiejszego uczestniczy w Spartakiadach organizowanych przez LZS, jest wszędzie tam, gdzie coś się dzieje w sporcie. Pełni też funkcję gospodarza obiektu sportowego, którą łączy z opiekowaniem się i kierowaniem salą sportową w Pakosławiu.

4. MACIEJ HAŁAS  - PREZES KOŁA LOK PAKOSŁAW
MISTRZ KOŁA LOK PAKOSŁAW W 2019R.

Nowy Zarząd Koła Ligi Obrony Kraju z nowym prezesem Panem Maciejem Hałasem istnieje od lipca 2015 roku i już od samego początku starł się realizować założone cele na lata 2015 – 2020. Tymi celami są:
- propagowanie zasad i celów działania LOK w terenie,
- dążenie do pozyskiwania nowych członków w szeregi LOK oraz sympatyków organizacji lokowskiej,
-utrzymanie dobrej współpracy z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Pakosławiu na odcinku organizacji imprez strzeleckich,
-współpraca z Urzędem Gminy Pakosław, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, zakładami pracy i instytucjami,-
-organizowanie turniejów strzeleckich otwartych oraz dla członków LOK.

5. MARIA MIKOŁAJSKA

Maria Mikołajska jest Prezesem Klubu Seniora „JAWOR” w Pakosławiu. Objęła tę funkcję po Pani Sewerynie Głowacz, która zrezygnowała z racji wieku mając 85 lat. Wówczas do klubu należało 14 pań  w wieku 80 plus. Raz w miesiącu odbywają się spotkania, na których seniorzy omawiają bieżące sprawy, planują dalsze działania, ale przede wszystkim obchodzą urodziny i jubileusze. Dnia 22 listopada 2017 roku klub świętował 25-lecie. Największym problemem z jakim zmagał się klub był brak pomieszczenia. Wówczas spotkania odbywały się w budynku gimnazjum lub w plenerze, m.in. u Pana Eugeniusza Zmysłowskiego w Chojnie. Obecnie siedziba klubu na stałe mieści się w skrzydle budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Seniorzy współpracują z innymi klubami. Co roku uczestniczą w uroczystym puszczaniu wianków w Miejskiej Górce. W 2018 roku rozpoczęto współpracę ze Stowarzyszeniem „Wsparcie dla Każdego” z Pakosławia, w ramach której pojechali do Opery Wrocławskiej na przedstawienie „Zakaz miłości”.  Zorganizowano też ognisko w stanicy łowieckiej w Osieku, wyjazd do Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy oraz zwiedzanie muzeum ludowego z ogniskiem w Marcinowie u sąsiada w Dolnośląskim. Seniorzy uczestniczyli także w zakończeniu lata wspólnie z emerytami i rencistami, które dofinansowane było przez Gminę Pakosław oraz w obchodach Gminnego Dnia Seniora w Góreczkach Wielkich. W 2019 roku zorganizowano wycieczkę do Cichowa. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Pakosławiu utworzono grupę komputerową. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wsparcie dla Każdego” seniorzy uczestniczyli w integracyjnym wyjeździe do Palmiarni w Poznaniu,  w zajęciach szkoły Superbabci i Superdziadka w Stęszewie oraz aerobiku wodnym w Różanym Zakątku w Osieku. Zorganizowano także ognisko w Czestramówce w Golejewku. Seniorzy zwiedzili Muzeum Ziemi Rawickiej oraz galerię obrazów Stanisława Kukli. Odbyła się  także wycieczka do Chaty u Kowola w Kluczewie oraz do Grabówki do smażalni ryb „Pod Dębami”. W tym roku obchodzono Gminny Dzień Seniora w Sowach. Pani Maria jest osobą o dobrym sercu, zaangażowana społecznie na rzecz seniorów, świetnie współpracuje z grupą, zaraża innych swoimi pomysłami. Jest aktywną organizatorką wielu spotkań, zawsze kreatywna, a to zdecydowanie najważniejsza cecha.

KATEGORIA : LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(rolnik, przedsiębiorca, instytucja)

1.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ARPON" S.C.
- WIESŁAWA I ZBIGNIEW WOJTYCZKA

Firma powstała w 1991r. w Chojnie i obecnie zatrudnia 19 pracowników. Początkowo świadczyła usługi transportowe, co później przerodziło się w zakres sprzedaży dla rolników
i tym sposobem zostały utworzone jeszcze dwa punkty w Rozstępniewie i Jutrosinie. Firma jest jednocześnie jedną z wiodących firm w Polsce rozprowadzająca produkty marki Nutrena. Osiągnięcia firmy zostały wyróżnione różnymi nagrodami:
- nagroda specjalna za rozwój marki _Nutrena.,
- dynamiczny przedsiębiorca 2013r.
- dyplom za największą sprzedaż pasz „Kurka Naturka”
- członek rady doradczej Nutreny,
- lider mobilnej dystrybucji Nutrena 2004.
Firma wspiera finansowo sportowców: Przemysława Waścińskiego oraz Sarnowiankę Sarnowa.  Właściciele firmy chętnie przyczyniają się do sponsorowania na różne okoliczności.

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „WAWTRANS”
- DAWID WAWRZYNIAK

Firma „WAWTRANS” prowadzi usługi transportowe towarów masowych, jak również  zajmuje się remontem dróg w naszej gminie. Czynnie uczestniczy i wspomaga działania społeczne w wiosce Góreczki Wielkie sponsorując m.in. imprezy dla jej mieszkańców.

3. PAŁAC PAKOSŁAW INGENIA S.A.
- AURELIA SAWARZYŃSKA

Wśród wydarzeń organizowanych w Pałacu każdy znajdzie coś dla siebie! Każdy z nas słyszał o :
-półkoloniach z językiem angielskim - Pakosław English Camp,
-rodzinnych  piknikach z okazji Dnia Dziecka,
-feriach zimowych z wyobraźnią,
-Akademii kobiecego rozwoju – promocja Gminy Pakosław.
Dla wielu kobiet Pałac Pakosław może być ważnym przystankiem na drodze do głębszego, pełniejszego samorozwoju. W ramach cyklu regularnie organizowane są warsztaty dotyczące rozmaitych tematów : od wizażu i stylizacji poprzez zdrowe odżywianie aż po samoobronę
i rozkręcanie własnego biznesu.

4. USŁUGI DŹWIGOWE, KOSZOWE, TRANSPORTOWE 
- JÓZEF MOSIEK

Pan Józef Mosiek firmę usługi dźwigowe, koszowe, sprzętowe z siedzibą w Golejewie nr 27, prowadzi od ponad 25-tu lat. Specjalizuje się w wykonywaniu usług polegających m. in. na przemieszczaniu przy pomocy dźwigów, ładowarek teleskopowych czy samochodów ciężarowych wyposażonych w HDS ciężarów o dużej masie. Ponadto dysponuje ciągnikami rolniczymi z przyczepami i naczepami niskopodwoziowymi, koparkami gąsienicowymi, koparko – ładowarkami, mikrokoparką, podnośnikami koszowymi czy zamiatarkami ulicznymi.Wymieniony sprzęt jest nowej generacji, posiadający wszystkie wymagane dokumenty UDT, jest również systematycznie rozszerzany. Tylko w bieżącym roku firma Józefa Mośka wzbogaciła się o kolejny dźwig oraz dwie najnowszej generacji ładowarki obrotowe marki Merlo. Aktualnie finalizowany jest kolejny zakup nowoczesnej maszyny budowlanej. Wymienione urządzenia obsługiwane są przez kompetentnych operatorów z dużym doświadczeniem. Firma Józefa Mośka aktualnie realizuje zadania budowlane na terenie całej Polski. Obecna jest w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, łódzkim, mazowieckim. Realizowała i realizuje zadania m.in. takie jak: oczyszczalnia ścieków we Wrocławiu, autostradowa obwodnica Wrocławia, Gazoport Świnoujście, drogi ekspresowa S3, S5, S8, rurociąg gazowy, kolej podziemną – metro w Warszawie, drogę tzw. Zakopiankę, budowa hal produkcyjnych Mercedes, LG i wielu innych pomniejszych. Firma jest kooperatorem takich znanych marek jak: Budimex, Hoftiff, Strabag, Skanska, Mostostal Warszawa, Energomontaż, Polimer – Mostostal i inne. Ponadto daje miejsca pracy kilkudziesięciu stałym pracownikom z pobliskiego terenu.