Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Manifestacja patriotyczna

Manifestacja patriotyczna w Gminie Pakosław

 Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!...

Sobotnie popołudnie. Piękne słońce na niebie. Flagi wiszące na masztach. Pora rozpocząć świętowanie. Jakże wielkie świętowanie – bo okazja jest wyjątkowa. Cały nasz kraj i świat radują się z 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza mała ojczyna też świętuje.

Msza święta w kościele w Golejewku, uświetniona oprawą muzyczną chóru parafialnego "Czestram", rozpoczęła uroczyste obchody z okazji  100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po mszy świętej, na cmentarzu w Golejewku, odbył się niepodległościowy Apel Pamięci, aby uczcić poległych w Powstaniu Wielkopolskim oraz tych, którzy walczyli o niepodległość  Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki przy pomniku ofiar wojen. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chojnie wraz ze strażakami udali się na groby poległych w Powstaniu Wielkopolskim by złożyć symboliczną różę oraz zapalony znicz w dowód wdzięczności i ofiarowane życie w obronie Ojczyzny.
W tym samym czasie Pani Małgorzata Medyńska – Prezes Banku Spółdzielczego w Jutrosinie,  Pan Jerzy Pawlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie oraz ksiądz proboszcz Stanisław Czubak odsłonili tablicę  na budynku salki parafialnej w Golejewku. Treść tablicy jest następująca :
Księdzu Zdzisławowi Zakrzewskiemu Prezesowi Rady Ludowej Powiatu Rawickiego oraz założycielowi Banku Ludowego w Golejewku powstałego w 1901 roku w 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego: Parafianie oraz Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jutrosinie. Następnie uformowano szyk, który udał się do Centrum Kultury Chazackiej w Chojnie, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych odśpiewaliśmy hymn narodowy oddając szacunek symbolom narodowym oraz wszystkim Polakom, którzy odeszli broniąc Ojczyzny i tym, którzy żyją obecnie. Minuta ciszy za poległych i pomordowanych w obronie ojczyzny była momentem zadumy i refleksji. W podniosły nastrój wprowadzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chojnie, którzy wraz z nauczycielami przygotowali przepiękną część artystyczną na tę okoliczność. Po niej zostały ogłoszone wyniki Gminnego Konkursu Historycznego pt. „Droga ku niepodległości.” Dnia 17 października br. w budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie odbył się GMINNY KONKURS HISTORYCZNY pt. „Droga ku niepodległości”.
Jego głównym celem było upowszechnianie wiedzy  z zakresu wielkich rocznic przypadających w 2018r., tj.: 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni. Organizatorem Gminnego Konkursu Historycznego pt. „Droga ku niepodległości” był Społeczny Komitet Obchodów Wielkich Rocznic powołany przez Wójta Gminy Pakosław we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, Gminną Biblioteką Publiczną w Pakosławiu oraz Szkołą Podstawową w Chojnie.
Swoją wiedzę z powyższych zagadnień zdecydowało się sprawdzić 50 uczestników. Wyniki konkursu ogłosili Ksiądz Stanisław Czubak oraz Wójt Gminy Pakosław – Kazimierz Chudy. Oto wyniki konkursu: W kategorii powyżej 16 roku życia najlepszy wynik osiągnął – Pan Dariusz Niedźwiedź. W kategorii poniżej 16 roku życia Komisja postanowiła wprowadzić dodatkowy podział:

- grupa starsza (roczniki 2002-2004)
- grupa młodsza (rok urodzenia od 2005) i wyróżnić po 3 najlepsze osoby w każdej z powyższych grup.
 W grupie starszej najlepszy wynik – 19pkt/20pkt uzyskali:
- Aleksandra Snella ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
- Marika Stasiak ze Szkoły Podstawowej w Chojnie
- Agnieszka Turbańska ze Szkoły Podstawowej w Chojnie
  W grupie młodszej najlepszy wynik – 19pkt/20pkt uzyskał:
- Karol Polaszek ze Szkoły Podstawowej w Chojnie

Za uzyskanie bardzo dobrego wyniku 16/20pkt. Wyróżnienie otrzymali także:
- Anna Dybowska ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu (najmłodsza uczestniczka konkursu)
- Magdalena Stelmach ze Szkoły Podstawowej w Chojnie.

Manifestacja patriotyczna była także okazją do uhonorowania osób, które  szczególnie wyróżniają się swoją działalnością na rzecz Gminy Pakosław, w szczególności w sferze społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej i gospodarczej. Wyróżnienie może być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi. W gronie zasłużonych znaleźli się : Galina Kukla, Anna Stachowska, Łucja Śmigielska, Irena Tatarek, Jan Turbański, Zenon Piotrowski, Antoni Sędłak, Edward Kowalski , Józef Karkosz, Tadeusz Dudziak, Weronika Kowalska, Stanisław Łakomy, Mieczysława Plewa. Osoby te zostały nagrodzone tytułami „Zasłużony dla Gminy Pakosław” z rąk Wójta Gminy Pakosław – Pana Kazimierza Chudego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław – Pana Mirosława Biechowiaka.  Podczas uroczystości z rąk Sekretarza Towarzystwa  im. Hipolita Cegielskiego z Poznania – Wójt Gminy Pakosław otrzymał statuetkę za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności. Natomiast ks. Stanisław Czubak wręczył podziękowanie  dla firmy Pana Andrzeja Bębenka z Mierzwina Małego za odnowienie pomnika wdzięczności ofiarom wojen. Na zakończenie  manifestacji patriotycznej wystąpiła Orkiestra Dęta z Miejskiej Górki. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka powstało w 2008r. - jest spadkobiercą długoletnich tradycji orkiestrowych w Gminie Miejska Górka. Stowarzyszenie liczy 39 członków. Jego celem jest propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej oraz popularyzacja twórczości amatorskich orkiestr dętych. Podczas koncertu i przy udziale Regionalnego Zespołu "Chojnioki" odśpiewanych zostało kilka pieśni.
Manifestacja patriotyczna dała początek wielkiemu świętowaniu. Dnia 11 listopada w kościele w Pakosławiu podczas mszy świętej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sowach, które wraz z nauczycielami przygotowały montaż słowno-muzyczny z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Punktualnie o godzinie 12:00, przy Urzędzie Gminy Pakosław, licznie zgromadzeni mieszkańcy odśpiewali "Mazurka Dabrowskiego". Była to inicjatywa druhów z OSP Pakosław w ramach akcji "Niepodległa do hymnu!". Po godzinie 14:00 kilkadziesiąt osób zgromadziło się nad zalewem w Pakosławiu. Po rozgrzewce, morsy z dwoma flagami, wskoczyły do wody, by w ten sposób oddać hołd Niepodległej. 
Imprezę zorganizowała sekcja morsów Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu. 
Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i widział śmierć braci. Bo wolność zwykle krzyżami się mierzy. Pamiętajmy, że bohater narodowy walczył o wolność naszą i Waszą, moją i Twoją. Dziękujemy Wam za to, iż pomimo skazania na tułaczkę nie straciliście ducha walki oraz wiary w to, że Polska odzyska niepodległość. Cześć i chwała bohaterom!

Agnieszka Jeziorska

Imieniny

Zegar

KATALOG on-line