Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół ludowy "Chojnioki"

Czcionka:

„CHOJNIOKI”

Zespół powstał w 1977r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Chojnie.

Początkowo występował tylko na lokalnych imprezach: dożynkach, festynach i uroczystościach ludowych. Z czasem rozszerzył swój zasięg działalności.

„Chojnioki” mają w swoim repertuarze wiele piosenek, przyśpiewek i tańców z regionu „Chazackiego”. Od 15lat w zespole jest również młodzież, która tańczy tańce ludowe: oberki, wiwaty, walczyki i polki.

Zespołowi od 1988r. przygrywa Kapela Dudziarska: dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane.

Obecnie „Chojnioki” liczą 48 osób:

14-seniorów

14-młodzieży starszej

20-młodzieży młodszej.

Występują na wszelakich uroczystościach i przeglądach, również poza granicami kraju.

Instruktorem tańca  Młodych Chojnioków jest pan Rafał Chamioła, natomiast całym zespołem kieruje pani Elżbieta Turbańska.

„Chojnioki”  za swą pracę otrzymują liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia.